ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
    تیکت عمومی 257
  پاسخ برای تیکت شماره 210

  پاسخ ها

  • کاظم هجری گفتگویی را شروع کرد

   سلام، با توجه به اینکه مهندس معمار و عمران هر دو از اجباری انتخاب شده اند، ضابطه خاصی در این رابطه موجود نیست که کدام به عنوان مهندس ناظر انتخاب شوند، و باید به صورت دستی انتخاب شوند.همچنین این مورد با جناب آقای کمالی مطرح گردید تا راهکار مناسبی در این خصوص اتخاذ نمایند.متشکرم